Potrzebujesz aplikacji ? Skryptu ? Makra ? Wszystko da się napisać, kwestia ceny.